Wiele osób często zastanawia się czym jest właściwie trening zdrowotny oraz do kogo jest skierowany. W tym artykule znajdziecie opowiedź na nutrtujące was pytania. W skrócie polega on na celowym wykorzystaniu odpowiednich ćwiczeń, aby uzyskać zamierzony efekt fizyczny, ale też i psychiczny. Uzyskane efeky mogą zapobiegać lub zmniejszać ryzyko wielu chorób czy uniknąć kontuzji.

Na czym polega trening zdrowotny?

Trening ten opiera się głównie na tym, że działać musi bodziec, który jest progowy– czyli wywołuje odpowiedź organizmu, ale również pozostawia po sobie zmiany czynnościowe (krótsze lub dłuższe).

Aby odpowiednio wykonać trening muszą zostać zastosowane: odpowiednie obciążenie oraz czas jego trwania. Osiągnięcie stanu, w którym organizm przyzwyczaja się do bodźca i nie występuje reakcja na niego wymaga wielokrotnego oraz systematycznego działania bodźców treningowych.

Zasady treningu zdrowotnego

  1. Wszechstronność treningu – ten rodzaj treningu powinien wpływać na wszystkie układy w organizmie – musi zarówno podtrzymywać ogólną wydolność jak i wzmcniać układ oddechowy czy układ krążenia.
  2. Systematyczność treningu – ważne jest, aby aktywność fizyczna była procesem ciągłym. Bez systematyczności nie osiągniemy większych rezultatów, co może prowadzić do spadku motywacji do przyszłych treningów. Brak działania odpowiedniego bodźca może prowadzić do cofania się przejawów stanu wytrenowania.
  3. Stopniowanie obciążeń treningowych – należy różnicować zarówno czas trwania treningu jak i jego intensywność. Na początku zawsze należy przyzwyczaić organizm do wzorców ruchowych i prawidłowo się ich wyuczyć. Zarówno zbyt małe (bodźce podprogowe) jak i zbyt duże obciążenia będą źle wpływały na ustrój.
  4. Cykliczność treningu – plany treningowe powinny odpowiadać rytmice biologicznej całego organizmu.

Etapy treningu zdrowotnego

Trening zdrowotny jest etapowy. Oznacza to, że można wyróżnić trzy etapy:

-etap ćwiczeń początkowych,

-etap ćwiczeń entuzjastycznych,

-etap ćwiczeń racjonalnych.

Prowadzą one do osiągnięcia maksymalnych korzyści z tego treningu. Długość trwania tych etapów jest zależna od wieku, poziomu sprawności, aktualnego stanu zdrowia oraz wielu innych. W każdym z tych okresów stosuje się inną metodykę uwzględniając bezpieczeństwo oraz zdrowie osoby ćwiczącej.

Przeciwwskazania do treningu zdrowotnego

choroba niedokrwienna serca,

-nadciśnienie tętnicze,

-nadmierna otyłość,

-ostre kłębkowe zapalenie nerek,

-wady zastawkowe serca,

-ostre postaci chorób infekcyjnych.

Każda aktywność fizyczna jest dobra, jeżeli będzie uprawiana systematycznie! Pamiętajcie!

Literatura : “Trening zdrowotny osób dorosłych”. – Henryk Kuński

*grafika, https://pixabay.com/pl/photos/m%C5%82oda-kobieta-dziewczyna-sportowa-2699780/